Регионален исторически музей – Добрич

ул. Д-р Константин Стоилов 18


Информация

Създаден през 1953 г., музеят събира, изучава, съхранява и представя културно-историческото наследство на Добруджа. С богатите си колекции (от VІ хил. пр. Хр. до най-ново време), изследвания, оригинални експозиции, образователни програми и специални мероприятия той провокира хората да опознаят, осмислят и оценят историческото минало. 


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>