Лапидариум

Централна градска част


Информация

Лапидариумът е изграден в пешеходната зона в централната градска част. Уникалното на музея на открито е, че каменните археологически находки – мраморни римски крайпътни колони с надписи на латински език, каменна баба от могилния некропол в с. Плачи дол, средновековни жертвеници за гадаене, надгробни паметници, архитектурни детайли от сгради и други, по естествен начин са включени в градската среда, така че минавайки през пешеходната зона на Добрич всеки да научи за неговата история и тази на Добруджа.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>