Храм на богинята-майка Кибела


Информация

Този храм на богинята майка Кибела е уникалeн не само за България, но и за Балканите. Археолозите смятат, че е най-добре запазения храм в света и може да се окаже изключително важeн. 

Открит е край Балчик през пролетта на 2007 г. по време на разкопки за строеж на хотел.

На базата на откритите надписи, документи и монети е определено, че храмът на Кибела е построен през III в. пр. Хр. и е бил в границите на Античния град Dionysopolis, който се е намирал на територията на днешния град Балчик. Бил действащ в продължение на 700 години.

Там са се извършвали ритуали дори 100 години след приемане на християнството. 

За Кибела: Понтийската богинята Кибела е обожествявана като Богиня Майка и е била почитана още по времето на неолита. 


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>