Исторически музей Балчик


Информация

Приемник на първия музей в Южна Добруджа. Съхранява находки, илюстриращи материалната култура на населението от Балчик и околностите от възникването на града през VІ в. пр. хр. до 1940г.  

Експонатите разказват за създаването и развитието на града в древността и през Средновековието, със снимки и документи е представен периодът, в който Балчик и Южна Добруджа са под румънско управление.

В музея се съхраняват всички находки и мраморни статуи от храма на Кибела.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>