Етнографски музей Балчик


Информация

Етнографският музей се помещава в красива реставрирана къща на балчишки търговец - житар и съхранява уюта на селски и градски тип гостни стаи от края на ХІХ в.

На два етажа, са изложени предмети от бита, накити, традиционно облекло.

Специално място е отделено на занаятите като медникарство, абаджийство и др. Традиционни носии от Добруджа и Котел могат да бъдат видени на втория етаж на музея, там са изложени и интересни уреди като дараци (уред за чепкане на вълна), хурки, станове и др.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>